ICD-Informatiesite
Hartoperatie's Buitenland

Home

Waarom krijgt iemand een ICD
Wat is een ICD
De werking van een ICD
Het ontstaan van de ICD
Nieuwe ontwikkelingen in de ICD technologie
Wat is een Pacemaker ?
Techniek in & om de Pacemaker
Een ICD als Levensverzekering
Uitleg omgang apparatuur
De Werking van het Hart
Het Bewustzijn
Reanimatie
De Ademhaling
Automatische Defibrillator
Automatische Defibrillator - Vervolg
Hartziekten
Hartinfarct
Hartklepgebreken
Hartfalen
Aangeboren Hartafwijking
Vaat - aandoeningen
Syndroom van Marfan
Onderzoeksmethoden
Behandelingen
Aanpak Hartfalen
DNA-diagnostiek Cardiomyopathie
Nieuwe operatie technieken
Anesthesie
Stamceltransplantatie
HartinsufficiŽntie
Wachttijden
Hartoperatie's Buitenland
Leven met Hartfalen
Hartritmestoornissen
ECG
EFO - Ablatie
De Fietsproef
Medicijnen
Posttraumatische dystrofie
Reizen met een ICD
Autorijden met een ICD
Procedure - CBR
Bezorgdheid
Angst, Onzekerheid & Tips
Leren omgaan met Angst
Verwerking van schokkende gebeurtenissen
Traumatologie
Hartverwarmende opmerkingen
Te Hoog Cholesterol
Te Hoge Bloeddruk
Hypertensie
Hartrevalidatie & Lichamelijke inspanning
Hart in Beweging - HIB
Mijn interview in de Hartbrug
Interview met Donorwachtende
Interview met een Donor-ontvangster
Lotgenoten
Nieuwsbrief
Agenda
Werkgroepen - Federatie Hartezorg
Aangesloten organisaties van de Federatie Hartezorg
Hart en ICD Centra in Nederland
Herbalife
Gastenboek
Links

 

 

       Hartoperatie's Buitenland        

 

 

 

Nederlandse hartpatiŽnten naar BelgiŽ?

ROERMOND/AALST - De Stichting Nederlandse HartpatiŽnten (SNH) gaat hartpatiŽnten de mogelijkheid bieden een operatieve ingreep te ondergaan in BelgiŽ. De stichting heeft daartoe afspraken gemaakt met het vooraanstaande

Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis (OLV) in Aalst.

Op dit moment staan er zo'n 2.500 hartpatiŽnten in Nederlandse ziekenhuizen op wachtlijsten. Van hen wachten er ongeveer de helft, 1200-1300, al langer dan twee maanden (sommigen zelfs ruim acht en een halve maand) op een levensreddende hartingreep. Zoals in het AZG, het Academisch Ziekenhuis Groningen, waar de wachttijden ernstig uit de hand gelopen zijn.

Een groep van totaal vijf Belgische ziekenhuizen zal zo nodig honderden in nood verkerende Nederlandse hartpatiŽnten te hulp schieten. Dat meldden recent het Algemeen Nederlands Persbureau ANP en de dagbladen Trouw en De Telegraaf.

De vijf centra liggen in de Nederlands-Belgische grensstreek. Het Onze Lieve Vrouw-ziekenhuis vervult een coŲrdinerende rol bij het verdelen van hartpatiŽnten over de betreffende Vlaamse ziekenhuizen. Het OLV kan tot medio 2003 zo'n driehonderd Nederlanders behandelen. Het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, dat met het OLV samenwerkt, heeft voor dezelfde periode capaciteit over voor circa 200 Nederlandse patiŽnten. Indien nodig zullen naast deze twee grote ziekenhuizen nůg drie Vlaamse centra klaar staan om Nederlanders op te vangen.

"Zeer urgente gevallen kunnen, na als patiŽnt te zijn geaccepteerd, in Aalst binnen 24 uur geopereerd worden. Semi-urgente patiŽnten binnen een week en de overige groep hartpatiŽnten binnen vier weken", zo blijkt uit een brief van de SNH aan Nederlandse cardiologen, verzekeraars en huisartsen.

In Nederland is er geen enkel gespecialiseerd centrum dat binnen een maand een hartingreep realiseert bij een patiŽnt zůnder spoedindicatie!

Wachttijden nemen eerder toe dan af

De SNH heeft in de voorbije maanden besprekingen gevoerd met het gerenommeerde ziekenhuis in Aalst. Daar onderging enkele jaren geleden ook de Belgische Koning Albert II met spoed een succesvolle hartoperatie.

Met het inschakelen van de Belgische ziekenhuizen wil de Stichting Nederlandse HartpatiŽnten iets doen aan de lange Nederlandse wachtlijsten.

SNH-voorzitter J. van Overveld zei in de krant De Telegraaf: "Omdat de wachttijden voor hartinterventies, zoals dotterbehandelingen en openhartchirurgie, in de dertien Nederlandse hartcentra eerder toe- dan afnemen, gaan steeds meer mensen zťlf op zoek naar een ziekenhuis in het buitenland waar zij snel geholpen kunnen worden. Wij vrezen dat dit proces ook onder de nieuwe regering-Balkenende niet anders zal gaan De wachttijden in de ziekenhuizen hebben in de voorbije jaren al talrijke levens gekost."

In de brief aan de cardiologen, huisartsen en verzekeraars stelt de stichting: "Zowel binnen- als buitenlandse organisaties spelen daar ten gevolge van de toegestane grensoverschrijdende gezondheidszorg in toenemende mate handig op in. Behandelingen in het buitenland vinden momenteel regulier plaats, mede doordat patiŽnten op allerlei manieren naar mogelijkheden in het buitenland zoeken. Vaak beseffen zij nauwelijks dat de geboden zorg mogelijk van inferieure kwaliteit zou kķnnen zijn. Om een wildgroei van behandelingen in buitenlandse hartchirurgische centra van twijfelachtige kwaliteit tegen te gaan, vinden wij dat het onze taak is om hierin een coŲrdinerende rol te spelen."

Die drang om naar het buitenland af te reizen op zoek naar gezondheid, begrijpt Van Overveld heel goed. "Velen zijn immers het wachten op harthulp beu", constateert hij in De Telegraaf. "Zij zoeken via het internet. Het is puur shoppen. HartpatiŽnten in tijdnood komen zů zelfs in ItaliŽ terecht. Daar blijken dan geen wachtlijsten te zijn en kunnen ze meteen worden geholpen. Maar het is de vraag of al deze zogenaamd snelle ziekenhuizen ook goede ziekenhuizen zijn. Dat kun je vaak niet uit de website van zo'n hospitaal opmaken."

Harttoerisme stroomlijnen

De Stichting Nederlandse HartpatiŽnten, die midden jaren zeventig van de vorige eeuw ook groots opgezette noodluchtbruggen voor hartpatiŽnten naar onder meer de Verenigde Staten en Groot-BrittanniŽ organiseerde, zegt "al jarenlang zeer goede ervaringen" te hebben met het Onze Lieve Vrouw-ziekenhuis in Aalst. "Een topcentrum! Daar steken wij onze handen voor in het vuur."

Volgens Van Overveld probeert zijn patiŽntenbelangenorganisatie het Nederlandse harttoerisme binnen Europa op deze wijze te stroomlijnen. "PatiŽnten die, bijvoorbeeld in Groningen, al acht maanden wachttijd op hun teller hebben staan, hebben er geen enkel belang bij wanneer zij heel ver van huis geopereerd worden. Ziekenhuizen in ItaliŽ of Portugal beschikken dan wellicht over Nederlands(sprekend) personeel, maar als zo'n patiŽnt in de nacht plotseling in paniek raakt, is er meestal geen Nederlandse verpleegkundige die te hulp komt..."

Spil in de 'uitlevering' van Nederlandse hartpatiŽnten is hartspecialist dr. R. De Geest van het OLV. Van Overveld: "Hij heeft zich bereid getoond om medische gegevens van elke door ons aangemelde patiŽnt te beoordelen. Vervolgens wordt de patiŽnt naar een samenwerkend ziekenhuis verwezen. Een centrum met specifieke ervaring in de betreffende pathologie. Maar de patiŽnt kan ook in Aalst behandeld worden.

Misschien blijft de hausse uit

Overigens benadrukt voorzitter Van Overveld: "Het is nŪet zo dat wij binnenkort als organisatie met busladingen hartpatiŽnten op weg naar BelgiŽ gaan. Zů is, helaas volledig zůnder onze medewerking, het bericht in sommige Vlaamse kranten terecht gekomen. Sommige Belgen zijn als gevolg daarvan nu bang - en ook boos - dat Nederlandse hartpatiŽnten de plaats zullen gaan innemen van Belgische patiŽnten. Daarvan is uiteraard gťťn sprake! Dergelijke stemmingmakerij is geheel de verantwoordelijkheid van de Belgische media, die deze vertaalslag eigener beweging hebben losgelaten op correcte berichtgeving in de Nederlandse kranten. Het enige dat wij het Nederlandse publiek hebben laten weten is: wij hebben mogelijkheden om Nederlandse hartpatiŽnten, indien zij dit wensen, op korte termijn aan een goed Belgisch ziekenhuis te helpen. Wij hebben contact gelegd met het OLV in Aalst dat over een goed en alom erkend hartcentrum beschikt. 'Aalst' op zijn beurt heeft vier goede collega-ziekenhuizen in BelgiŽ bereid gevonden bij te springen in het geval er een stroom Nederlandse hartpatiŽnten ontstaat. Maar voor hetzelfde geld blijft die hausse aan hartpatiŽnten uit! Ook al zijn er zo'n 1250 Nederlanders die al te lang wachten op een ingreep!" En: "Ik zou graag nog ťťn ding willen benadrukken, namelijk, dat de Stichting Nederlandse HartpatiŽnten nŪet wenst te suggereren dat de samenwerking met de vijf goede Vlaamse ziekenhuizen betekent dat de andere ziekenhuizen in BelgiŽ kwalitatief dus niet zouden deugen. Ook daarvan is geen sprake, maar sommige mensen scheppen er kennelijk behagen in om dingen bewust verkeerd te willen interpreteren. Wij hebben slechts gezegd dat de genoemde vijf centra in ieder geval goed zijn."

De SNH werkt samen met de professionele Vlaamse patiŽntenorganisatie No Border-PatiŽntenzorg (NB). Deze zal de patiŽnt en zijn/haar naaste familie sociaal zal begeleiden. De dienstverlening van de NB bestaat onder meer uit:

- Bespreking van het medisch dossier met chirurgische teams, evenals het vaststellen van de behandeldatum;

- Het afgeven van een betalingsgarantie aan het ziekenhuis;

- Maken van kostenanalyse voor de verzekeraar;

- Het regelen van de administratieve formaliteiten bij aankomst van de patiŽnt in het ziekenhuis;

- Het regelen van het verblijf van familieleden en/of begeleidende personen nabij de hartkliniek;

- Het op de hoogte houden van de verwijzende arts en/of de verzekeraar van de toestand van de patiŽnt;

- Gesprekken met de verzekeraar indien onvoorziene ingrepen of onderzoeken nodig blijken;

- Indien de patiŽnt naar huis wil, kan transport geregeld worden, e.d.

"Deze dienst van No Border-PatiŽntenzorg", zo staat in het schrijven van de stichting Nederlandse HartpatiŽnten te lezen, "heeft niet alleen betrekking op hartinterventies, maar eveneens op andere behandelingen op korte termijn, zoals heupoperaties, neurochirurgische- en vasculaire ingrepen en dringend noodzakelijke onderzoeken (zoals CT- en MRI-scanning). No Border heeft op basis van zijn jarenlange ervaring met verschillende ziekenhuizen een keuze gemaakt uit deze instellingen. Door de dagelijkse aanwezigheid van NB-medewerkers zorgen zij voor een continue evaluatie."En, voegt voorzitter Van Overveld eraan toe: "Wij zijn ervan overtuigd dat wij met bovenomschreven afspraken en organisaties in de toekomst een medisch verantwoorde behandeling kunnen aanbieden patiŽnten die als gevolg van wachtlijsten in Nederland hun toevlucht zoeken in het buitenland." Overigens: "Alvorens wij een aanvraag in het buitenland indienen, doen wij op de eerste plaats onderzoek of de behandeling in eigen land uitgevoerd kan worden. Dat immers geniet binnen onze organisatie altŪjd de voorkeur."

De stichting is inmiddels begonnen voortaan elke maand een overzicht te publiceren van de wachtlijst voor bemiddeling via de SNH naar BelgiŽ. Tot nog toe publiceerde de stichting alleen de wachtlijsten van Nederlandse ziekenhuizen.

Bron: Stichting Nederlandse Hartpatienten