ICD-Informatiesite
Wat is een ICD

Home

Waarom krijgt iemand een ICD
Wat is een ICD
De werking van een ICD
Het ontstaan van de ICD
Nieuwe ontwikkelingen in de ICD technologie
Wat is een Pacemaker ?
Techniek in & om de Pacemaker
Een ICD als Levensverzekering
Uitleg omgang apparatuur
De Werking van het Hart
Het Bewustzijn
Reanimatie
De Ademhaling
Automatische Defibrillator
Automatische Defibrillator - Vervolg
Hartziekten
Hartinfarct
Hartklepgebreken
Hartfalen
Aangeboren Hartafwijking
Vaat - aandoeningen
Syndroom van Marfan
Onderzoeksmethoden
Behandelingen
Aanpak Hartfalen
DNA-diagnostiek Cardiomyopathie
Nieuwe operatie technieken
Anesthesie
Stamceltransplantatie
HartinsufficiŽntie
Wachttijden
Hartoperatie's Buitenland
Leven met Hartfalen
Hartritmestoornissen
ECG
EFO - Ablatie
De Fietsproef
Medicijnen
Posttraumatische dystrofie
Reizen met een ICD
Autorijden met een ICD
Procedure - CBR
Bezorgdheid
Angst, Onzekerheid & Tips
Leren omgaan met Angst
Verwerking van schokkende gebeurtenissen
Traumatologie
Hartverwarmende opmerkingen
Te Hoog Cholesterol
Te Hoge Bloeddruk
Hypertensie
Hartrevalidatie & Lichamelijke inspanning
Hart in Beweging - HIB
Mijn interview in de Hartbrug
Interview met Donorwachtende
Interview met een Donor-ontvangster
Lotgenoten
Nieuwsbrief
Agenda
Werkgroepen - Federatie Hartezorg
Aangesloten organisaties van de Federatie Hartezorg
Hart en ICD Centra in Nederland
Herbalife
Gastenboek
Links

 

 

            Wat is een ICD ? 

                                                               ..

 

 

 

Wat is een automatische implanteerbare defibrillator ?           

 

 

Een defibrillator (AICD of automatische implanteerbare cardioverteerder defibrillator) is een toestel dat wordt ingeplant om levensbedreigende snelle hartritmestoornissen te stoppen. Het toestel lijkt uiterlijk erg op een pacemaker, doch heeft een veel groter volume omdat een extra grote batterij noodzakelijk is om een zekere levensduur (meestal 6 jaar) te kunnen garanderen. Dergelijk apparaat moet ook shocks kunnen geven en die vragen extra energie. De moderne defibrillatoren geven niet alleen shocks (maximale stroomsterkte is 34J) maar hebben ook andere mogelijkheden om de levensbedreigende aritmiŽn te laten stoppen.

 

Defibrillator

 

De aritmiedetectie gebeurt voornamelijk op basis van de hartfrequentie.Bijkomende detectiecriteria om supraventriculaire van ventriculaire aritmiŽn te onderscheiden kunnen

worden geprogrammeerd.

 

Meestal zit in een AICD ook een pacemaker verwerkt. Men plaatst ťťn of twee pacemaker leads (rechterkamer en/of rechter voorkamer) en ťťn dikkere shocklead in de rechterkamer.

 

Shocklead

 

         

Wanneer wordt een defibrillator [AICD] imgeplant ?           

 

 

Een patiŽnt met een episode van ventrikeltachycardie zonder reversiebele oorzaken en

waar de tachycardie niet beantwoord aan een medische behandeling kan een AICD krijgen.

 

Ook bij onderliggende hartafwijkingen zoals myocardinfarct of uitgezette hartkamers (gedilateerde cardiomyopathie) in combinatie met een syncope (bewustzijnsverlies) en een uitlokbare ventrikeltachycardie tijdens elektrofysiologisch onderzoek zijn indicaties voor de plaatsing van dergelijk toestel.

 

Een patiŽnt met frequente runs van ventrikeltachycardie na een myocardinfarct waarbij tijdens een elektrofysiologisch onderzoek ventrikeltachycardie kan worden geÔnduceerd heeft recht op een defibrillator.

 

Minder frequente indicaties zijn bepaalde patiŽnten met een hoog risico op plotse dood door ventrikelfibrillatie zoals bij het Brugada syndroom, het verlengd QT syndroom of aritmogene rechterkamer dysplasie

 

   

Hoe wordt een defibrillator [AICD] imgeplant ?           

 

 

De implantatie van een defibrillator is gelijkaardig als bij een pacemaker maar er zijn een paar belangrijke verschillen. Vooreerst gebeurt de inplantatie onder volledige narcose: er zullen bij uittesten van het toestel verschillende shocks moeten gegeven worden. Gezien het toestel groter is dan een pacemaker gebeurt de inplantatie dieper en meestel aan de linker zijde omdat de shockgolven van de lead naar het apparaat gaan en bijgevolg zo dicht mogelijk bij elkaar liggen.

 

Defibrillator en shocklead AICD op RX

 

Het plaatsen van de leads verloopt op identieke wijze als bij de pacemakers.

 

Shocklead wordt ingebracht Defibrillator wordt ingebracht

 

Na plaatsen van de leads wordt het toestel uitgetest waarbij er verschillende shocks worden gegeven, de gevoeligheid wordt gemeten en de manier van reageren van de defibrillator wordt geprogrammeerd.

 

Defibrillator wordt getest en afgesteld

 

    

AICD-controle en follow-up na implantatie          

 

 

De routineopvolging is om de 3maand. Telkens wordt de integriteit van de defibrillator en het elektrodensysteem gecontroleerd en wordt er nagegaan of er zich hebben shocks voor gedaan. Het uitleestoestel is hetzelfde als bij de gewone pacemakers waar speciale software werd aan toegevoegd.  

 

-          www.medtronic.com  

-          www.guidant.com

-          www.biotronik.de  

 

 

 

Belangrijke opmerkingen / informatie in verband met uw AICD 

 

 

 

Wat als u een defibrillatorshock krijgt?

Als de patiŽnt stabiel is en zonder tekens van hartoverbelasting en zonder argumenten voor een zuurstoftekort ter hoogte van de hartspier (ischemie) zijn er geen dringende maatregelen nodig. Er kan dan rustig een controle van het apparaat worden gepland met eventueel aanpassen van de programmatie of bijsturen van de medicatie.Bij thoracale pijn, kortademigheid, duizeligheid, bij hartkloppingen of indien er meerdere shocks voorkomen is een dringende controle nodig. Uitsluiten van ischemie (elektrocardiogram), hartoverbelasting en controle van de zouten (elektrolyten) is dan aangewezen.

 

Besturen van een voertuig

Volgens de wet mag de patiŽnt pas een wagen besturen als hij na implantatie 1 jaar aanvalsvrij is. Nadien is er geen enkel bezwaar. Ook het dragen van een veiligheidsgordel blijft verplicht. Het besturen van een wagen voor professioneel gebruik is definitief verboden.

 

Lichamelijke inspanning

Net zoals bij pacemakers zijn er na het vastgroeien van de leads en het toestel geen beperkingen wat betreft het bewegen van armen of schouders, meestal zijn de patiŽnten gelimiteerd door de onderliggende hartziekte. Contactsporten (bvh. judo, boksen, rugby) worden best niet verder beoefend.

 

Magnetische stralen

Gezien een defibrillator werkt zoals een pacemaker dient men best ant-diefstal poortjes te vermijden.

 

Tandarts, fysiotherapeut en schoonheidsspecialiste

Het is steeds nuttig de fysiotherapeut, tandarts en schoonheidsspecialiste te melden dat men een defibrillator heeft. Hierdoor kan men vermijden dat apparaten met elektromagnetische velden in de buurt van het toestel komen.

 

Werkhervatting

Beroepen waarbij gewerkt wordt met elektrisch booglassen, hoogspanning, radar, radio- en tv- zenders, industriŽle eiektromotoren, inducticovens en inductietransformatoren mogen niet meer beoefend worden

 

Reizen

Wanneer men met een vliegtuig wilt reizen, kan de defibrillator de metaaldedector bij de veiligheidscontrole activeren en kan de programmatie van het toestel gestoord worden. Het is zeker aangeraden een bewijs mee te nemen dat men drager is van een AICD. Wanneer men afgetast wordt met een handmagneetstaaf (detector) mag deze niet boven het toestel gehouden worden.

 

Huishoudelijke apparaten

Alle huishoudelijke apparaten mogen gebruikt worden. Ook de microgolfoven. Infrarode stralen zoals bij de afstandsbediening van tv, radio of auto zijn volstrekt ongevaarlijk

 

Draagbare telefoons

Zaktelefoons of GSM's moeten minimum op 20 cm van het toestel gehouden worden. Ook wanneer men niet aan het telefoneren is. Het is zeker tegenaangewezen de zaktelefoon het borstzakje boven de defibrillator te dragen. Bij gebruik van de zaktelefoon is het best, des in de hand te houden aan de contralaterale kant van het toestel. Ook draadloze binnenhuistelefoons worden er best ook niet boven gehouden.

 

Seksuele betrekkingen

Vele patiŽnten en partners maken zich zorgen om de inspanningen die geleverd worden tijdens het vrijen. De hartslag neemt toe en de bloeddruk stijgt. Deze inspanning is te vergelijken met de inspanning geleverd bij het bestijgen van een 2 verdiepingen hoge trap. Kan de patiŽnt dit zonder problemen dan bestaat er geen beperking.

 

Medische onderzoeken en ingrepen

Bij elke opname in het ziekenhuis of bezoek aan de arts, tandarts of andere paramedisch personeel is het steeds nuttig te melden dat men drager is van een defibrillator. Ook dient de cardioloog verwittigd te worden als de patiŽnt diathermie of bestraling moet ondergaan. Best wordt met de cardioloog contact opgenomen vooraleer men overgaat tot een gal- of een niersteen vergruizing of een andere heelkundige ingreep gezien elektrocauterisatie tijdens de ongreep het toestel van storen. Meestal wordt het toestel uitgeschakeld voor de ingreep, tijdens de ingreep wordt de patiŽnt immers continu gevolgd en nadien wordt dan het toestel terug aangezet.

 

Nucleaire magnetische resonantie [NMR]

Wegens de sterke magnetische velden is dit onderzoek verboden bij patiŽnten met een defibrillator. Gewone radiologische onderzoeken en echografie zijn volstrekt ongevaarlijk. Doch is het raadzaam de radioloog in te lichten. Een hoge dosis ioniserende stralen kan het toestel beschadigen.

 

Geneesmiddelen

Wanneer geneesmiddelen om het hartritme te controleren gestart worden (beta-blokkers anti-aritmica), dient men de geneesheer te melden dat men drager is van een defibrillator gezien geneesmiddelen de adequate werking van de ingebouwde defibrillator kunnen beÔnvloeden.

 

levensverzekering, autoverzekering

Het is best de verzekeringsmakelaar op de hoogte te brengen dat men drager is van defibrillator.

 

Elektrische defibrillatie

Elektrische defibrillatie van het hart kan ernstige schade toebrengen aan het toestel. Indien elektrische defibrillatie noodzakelijk is, dienen de "paddles" zo ver mogelijk van de defibrillator worden verwijderd.

 

Overlijden

Bij crematie is het bij wet verplicht de defibrillatorbatterij vooraf te verwijderen.                       .

 

Bron: Hartcentrum Hasselt - Belgie.