ICD-Informatiesite
Reizen met een ICD

Home

Waarom krijgt iemand een ICD
Wat is een ICD
De werking van een ICD
Het ontstaan van de ICD
Nieuwe ontwikkelingen in de ICD technologie
Wat is een Pacemaker ?
Techniek in & om de Pacemaker
Een ICD als Levensverzekering
Uitleg omgang apparatuur
De Werking van het Hart
Het Bewustzijn
Reanimatie
De Ademhaling
Automatische Defibrillator
Automatische Defibrillator - Vervolg
Hartziekten
Hartinfarct
Hartklepgebreken
Hartfalen
Aangeboren Hartafwijking
Vaat - aandoeningen
Syndroom van Marfan
Onderzoeksmethoden
Behandelingen
Aanpak Hartfalen
DNA-diagnostiek Cardiomyopathie
Nieuwe operatie technieken
Anesthesie
Stamceltransplantatie
HartinsufficiŽntie
Wachttijden
Hartoperatie's Buitenland
Leven met Hartfalen
Hartritmestoornissen
ECG
EFO - Ablatie
De Fietsproef
Medicijnen
Posttraumatische dystrofie
Reizen met een ICD
Autorijden met een ICD
Procedure - CBR
Bezorgdheid
Angst, Onzekerheid & Tips
Leren omgaan met Angst
Verwerking van schokkende gebeurtenissen
Traumatologie
Hartverwarmende opmerkingen
Te Hoog Cholesterol
Te Hoge Bloeddruk
Hypertensie
Hartrevalidatie & Lichamelijke inspanning
Hart in Beweging - HIB
Mijn interview in de Hartbrug
Interview met Donorwachtende
Interview met een Donor-ontvangster
Lotgenoten
Nieuwsbrief
Agenda
Werkgroepen - Federatie Hartezorg
Aangesloten organisaties van de Federatie Hartezorg
Hart en ICD Centra in Nederland
Herbalife
Gastenboek
Links

ReisTotaal, hťt online reisbureau! Klik hier!

Affiliates.nl.

 

 

       Reizen met een ICD          

 

 

 

Ook in het buitenland zijn centra waar u in geval van een shock of problemen met uw defibrillator terecht kunt. Het type apparaat bepaalt waar u terecht kunt. Uw cardioloog of ICD-technicus kan u voorzien van centra die langs de reisroute liggen en in de omgeving van uw plaats van bestemming.

 

  1. LUCHTHAVENBEVEILIGING
  2. PROBLEMEN MET DE ICD.
  3. MEDISCHE VERRICHTINGEN.
  4. AUTORIJDEN IN HET BUITENLAND.
  5. ICD-PATIňNTENVERENIGINGEN IN HET BUITENLAND.
  6. REISVERZEKERINGEN

 

1. Luchthavenbeveiliging.

Elke ICD-drager is er zo langzamerhand wel van op de hoogte, dat hij het passeren van de veiligheidspoorten op luchthavens beter kan vermijden, ook al zijn de meningen daarover momenteel verdeeld. Zolang er echter geen eensluidende uitspraak van deskundigen over is, kan men maar beter voorzichtig zijn. Ook fouilleren met een handmagneet kan het beste vermeden worden, omdat deze de ICD kan uitschakelen als hij er langere tijd dicht bij in de buurt wordt gehouden.

 

Toon het bewakingspersoneel uw ICD-identiteitsbewijs en vraag of men u handmatig wil fouilleren. In de meeste gevallen geeft men aan uw verzoek gehoor, zelfs nu de veiligheidscontroles na de gebeurtenissen van 11 september 2001 veel strenger zijn geworden.

 

Toch weten wij van enkele ICD-dragers, dat men op sommige vliegvelden wel eens"moeilijk" kan doen. In die gevallen zoudt U het overijverige bewakingspersoneel - bij voorkeur in hun eigen taal of anders in het Engels - een klein briefje kunnen laten lezen, waarin u uitlegt, waarom u niet op de normale wijze gefouilleerd wilt worden. Afdrukken op papier van het ziekenhuis, waar u behandeld wordt en eventueel een handtekening van uw cardioloog erbij, maakt het geheel nog "geloofwaardiger".

 

Voorbeeld:

 

 

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

 

Wilt U zo vriendelijk zijn dit te lezen

 

Ik ben hartpatiŽnt(e). Om levensgevaarlijke hartritmestoornissen te voorkomen, heeft men bij mij onder mijn schouder een automatische inwendige defibrillator of ICD ( een soort pacemaker) geÔmplanteerd. Zie mijn ICD-identiteitsbewijs (ICD-indentification card).

 

Het passeren van de contrŰlepoort of het gebruik van een handmagneet kan mijn defibrillator ontregelen of uitschakelen. Zoudt u mij daarom handmatig willen fouilleren.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking.

 

 

Klik op de volgende links voor printbare versies:

(u kunt dan bij bestand (file) kiezen voor de optie afdrukken (print))

 

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Spaans

Portugees

Turks

Arabisch

 

Ten overvloede wijzen wij erop dat u ook in beroemde musea bijvoorbeeld in het Prado in Madrid of in het Louvre in Parijs) vaak veiligheidspoortjes tegenkomt, die u beter niet kunt passeren. U kunt hier handelen als op Het vliegveld

 

2. Problemen met de ICD.

De fabrikanten die in Nederland ICDs leveren zijn internationale bedrijven die in veel vakantielanden vertegenwoordigd zijn. Zij beschikken daarom over lijsten van ziekenhuizen en cardiologen, waarbij u terecht kunt, als zich problemen mochten voordoen. Is de firma die uw ICD geleverd heeft, vertegenwoordigd in het land waarin u verblijft, dan kunt u desnoods ook daarop nog een beroep doen. De adressen van de vestigingen vindt u o.a. op de websites van de firmas.

 

Natuurlijk is het verstandig er rekening mee te houden dat het aantal mogelijkheden voor controle in de westerse wereld aanmerkelijk groter is dan bijvoorbeeld in Centraal AziŽ en in de binnenlanden van Zuid Afrika. In die gevallen is het wellicht prettig, dat u bent aangesloten bij een stichting als Het Witte Kruis (vroeger Medic Alert), waarbij elke cardioloog overal ter wereld uw gegevens kan opvragen. Eventueel kunt u ook altijd een kopie van een cardiogram en een uitdraai met alle gegevens van de laatste ICD-controle meenemen.

 

Overleg voordat u vertrekt met uw cardioloog, zodat u weet, dat hij er geen bezwaar tegen heeft, dat u een bepaalde reis gaat maken en vraag hem om contrŰle-adressen voor het land, dat u gaat bezoeken. Kan hij u niet helpen, dan kunt u terecht bij uw cardiomeettechnicus of bij de fabrikant, die uw ICD geleverd heeft. De adressen vindt u op deze site onder: ICD-fabrikanten.

 

De firma Medtronic heeft een aparte site met adressen van ziekenhuizen en cardiologen in het buitenland, waarbij U met een ICD van dit merk eventueel terecht kunt: www.medtronic.com/traveling ( E-mail:tachy.nederland@medtronic.com) Omdat de vestiging in elk land verantwoordelijk is voor de eigen adressen op deze site van Medtronic, kunt u via het E-mailadres altijd navragen, of de informatie op de website nog wel up to date is.Voor de andere merken zult U voor deze adressen nog moeten informeren bij Uw cardioloog of bij de fabrikant.

 

3. Medische verrichtingen.

Evenals in Nederland vertelt u voor het begin van elke medische handeling, dat u ICD-drager bent, want ook hier gelden daarvoor dezelfde beperkingen, als die, welke in de meeste handleidingen genoemd worden.( bijvoorbeeld geen MRI-scan ondergaan)

 

Tijdens de ICD-patiŽntendag in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven op 9 maart jl. attendeerde cardioloog Dr. F.A.L.E. Bracke op het uitschakelen van de ICD tijdens operaties, waarbij met elektronische apparatuur wordt gewerkt (bijvoorbeeld een zogenaamd elektrisch mes) omdat deze het functioneren van de ICD kan beÔnvloeden. Is geen programmeur van uw merk ICD voorhanden, dan kan dit desnoods gebeuren door tijdens de operatie een magneet op de ICD te plakken. Wordt de magneet na de ingreep verwijderd, dan hervat de ICD zijn functie, tenminste als hij als zodanig geprogrammeerd is. Het is dus wel zaak, aldus Dr.Bracke, dat u weet, of deze manier van handelen met uw ICD in noodgevallen mogelijk is.

 

4. Auto rijden in het buitenland.

Als Nederlander mag u, als ICD-drager met uw(nieuw) geldig rijbewijs met daarop code 100 in het buitenland gewoon rijden. Bij een eventuele controle zult u wel aan de agent uit moeten leggen, dat code 100 betekent: only for private driving, want in het buitenland kent men deze code op een rijbewijs niet. Voor u als Nederlands onderdaan geldt voorts ook in den vreemde de Nederlandse Regeling Eisen Geschiktheid 2000.

 

Zorg er voor dat u als ICD-drager in het bezit bent, van een echt geldig rijbewijs, want anders zijn de juridische en financiŽle gevolgen tengevolge van eventuele wettelijke aansprakelijkheid bij een aanrijding niet te overzien. Ook de verzekeringsmaatschappij waarbij uw auto verzekerd is, dient ervan op de hoogte te zijn, dat u ICD-drager bent. Immers, in elke polis staat wel ergens te lezen, dat uw verplicht bent de maatschappij op straffe van verlies van rechten - zonder enig voorbehoud de juiste informatie te verstrekken

 

5. ICD-patiŽntenvereniging in het buitenland.

Over patiŽntenverenigingen voor ICD-dragers in het buitenland, kunnen we U (nog) niets mededelen. Wel zijn wij bezig met dat uit te zoeken en zodra wij beschikken over meer informatie, zullen wij U daarvan op de hoogte stellen. Mocht U tijdens een buitenlandse reis toevallig in contact komen met een ICD-patiŽntenvereniging, dan vernemen wij dat uiteraard graag van u.

 

6. REISVERZEKERINGEN

Feitelijk kan iedereen een reisverzekering sluiten. Alhoewel natuurlijk bekend is dat het risico per individu verschilt. Ouderen vormen bijvoorbeeld een hoger risico dan jongeren, toch wordt voor iedereen dezelfde premie berekend. Dat geldt ook voor mensen die een kwaal hebben en mensen die kern gezond zijn of denken te zijn. Alleen indien mensen een kwaal hebben en zelf weten dat zij een onverantwoord risico nemen om met die kwaal toch op reis te gaan kunnen in principe geen reisverzekering afsluiten. Voor mensen die door een medische ingreep [zoals bijv. een pacemaker of een defibrillator] min of meer normaal functioneren en redelijker wijze geen bijzonderheden hoeven te verwachten tijdens hun reis, kunnen een normale reisverzekering afsluiten

 

DE HARTENARK

 

De Hartenark is het cursus-, vakantie- en conferentiecentrum van de Nederlandse Hartstichting. Er worden speciale activiteiten voor kinderen en jonge mensen met een aangeboren hartafwijking, hart- en vaatpatiŽnten, patiŽnten met een beroerte en hun partners georganiseerd.

 

Voor een overzicht van de activiteiten die in 2003 door de Hartenark worden georganiseerd, zie "agenda"

 

STICHTING NEDERLANDSE HARTPATIENTEN

 

De Stichting Nederlandse HartpatiŽnten behartigt de belangen van hart- en vaatpatiŽnten. In hun maandelijks verschijnende blad de Hartbrug, worden regelmatig vakantiearrangementen en -reizen aan geboden. Zie voor meer informatie hun website.

 

www.hartpatienten.nl

 

 

KRAS STERVAKANTIES

 

Kras reizen biedt speciale reizen aan voor mensen die net dat beetje meer aandacht en zorg nodig hebben dan gebruikelijk. Deze geheel verzorgde reizen zijn ondergebracht in de brochure "KRAS Stervakanties EXTRA". Deze reizen zijn bedoeld voor diegenen voor wie het tempo best wat lager en wat rustiger mogen zijn. Ook is op iedere reis een reisbegeleid[st]er met medische achtergrond aanwezig. Deze reizen zijn uitermate geschikt voor hartpatiŽnten. Voor verdere informatie zie de website van Krasreizen...

 

www.kras.nl