ICD-Informatiesite
Bezorgdheid

Home

Waarom krijgt iemand een ICD
Wat is een ICD
De werking van een ICD
Het ontstaan van de ICD
Nieuwe ontwikkelingen in de ICD technologie
Wat is een Pacemaker ?
Techniek in & om de Pacemaker
Een ICD als Levensverzekering
Uitleg omgang apparatuur
De Werking van het Hart
Het Bewustzijn
Reanimatie
De Ademhaling
Automatische Defibrillator
Automatische Defibrillator - Vervolg
Hartziekten
Hartinfarct
Hartklepgebreken
Hartfalen
Aangeboren Hartafwijking
Vaat - aandoeningen
Syndroom van Marfan
Onderzoeksmethoden
Behandelingen
Aanpak Hartfalen
DNA-diagnostiek Cardiomyopathie
Nieuwe operatie technieken
Anesthesie
Stamceltransplantatie
Hartinsufficiëntie
Wachttijden
Hartoperatie's Buitenland
Leven met Hartfalen
Hartritmestoornissen
ECG
EFO - Ablatie
De Fietsproef
Medicijnen
Posttraumatische dystrofie
Reizen met een ICD
Autorijden met een ICD
Procedure - CBR
Bezorgdheid
Angst, Onzekerheid & Tips
Leren omgaan met Angst
Verwerking van schokkende gebeurtenissen
Traumatologie
Hartverwarmende opmerkingen
Te Hoog Cholesterol
Te Hoge Bloeddruk
Hypertensie
Hartrevalidatie & Lichamelijke inspanning
Hart in Beweging - HIB
Mijn interview in de Hartbrug
Interview met Donorwachtende
Interview met een Donor-ontvangster
Lotgenoten
Nieuwsbrief
Agenda
Werkgroepen - Federatie Hartezorg
Aangesloten organisaties van de Federatie Hartezorg
Hart en ICD Centra in Nederland
Herbalife
Gastenboek
Links

 

 

 

       Bezorgdheid

                                           

 

 

leder mens maakt zich wel eens zorgen. Als er een aanwijsbare reden is om zich zorgen te maken, bijvoorbeeld bij ziekte, gezinsproblemen of spanningen op het werk, is het niet vreemd als iemand bezorgd is, tobt en piekert. Maar wanneer de gewone 'dagelijkse zorgen'veranderen in 'alle dagen zorgen', kan er meer aan de hand zijn. Er zijn mensen die zich overmatig bezorgd maken over van alles. Ze kunnen dit getob niet stoppen en hebben voortdurend het angstige gevoel van dreigend onheil. Vooral wanneer deze overmatige bezorgdheid langere tijd aanhoudt, is er sprake van een gegeneraliseerde angststoornis. Gegeneraliseerde angststoornis is dus hetzelfde als overmatige bezorgdheid.

 

Wat is de oorzaak van angstklachten in het algemeen?

 

Het is niet mogelijk om één enkele oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan van angstklachten. Meestal is het een combinatie van lichamelijke en  psychische oorzaken en van de ervaringen die iemand heeft opgedaan.

 

Lichamelijke oorzaken

 

Soms wordt angst veroorzaakt door een lichamelijke afwijking: een te snel werkende schildklier of een tekort aan bepaalde 'boodschapper' stoffen in de hersenen (dat zijn stoffen die nodig zijn voor het versturen van informatie). Maar ook het gebruik van te veel cafeïne, te veel alcohol of drugs kan een mens angstig maken.

 

Psychische oorzaken

 

De ene mens heeft de neiging zich sneller zorgen te maken dan de andere. Dat hangt onder andere samen met karaktereigenschappen en met de manier waarop iemand geleerd heeft om te gaan met problemen en lastige situaties. Verder blijkt uit onderzoek dat mensen die aanleg hebben om te piekeren en die uit alle macht proberen hun angstige gedachten te onderdrukken, er juist meer aan gaan denken. Omstandigheden bepaalde gebeurtenissen en ervaringen, zoals een ongeluk, geweldpleging of het verlies van een dierbare of van een baan, kunnen bijdragen aan het ontstaan van angstgevoelens in het algemeen. Het maakt daarbij niet uit hoe lang geleden die gebeurtenissen plaatsvonden.

 

Gegeneraliseerde angststoornis

 

Er zijn drie belangrijke vragen die u aan uzelf kunt stellen als het om gegeneraliseerde angststoornis gaat.

 

Dat zijn:

 

- Maakt u zich onnodig zorgen? Bent u overdreven bang?

 

- Hebt u last van onredelijke angsten?

 

Is het antwoord op alle drie de vragen 'ja', dan is het verstandig om naar uw huisarts te gaan. Alleen een arts kan bepalen of er iets aan de hand is en wat voor u de beste behandeling is.

 

De kenmerken van gegeneraliseerde angststoornis:

 

Over de hele wereld worden dezelfde kenmerken voor gegeneraliseerde angststoornis gebruikt. in het kort komen ze hier op neer:

 

* u bent buitensporig bezorgd over een aantal gebeurtenissen of activiteiten gedurende minimaal 6 maanden,

 

* u kunt de bezorgdheid moeilijk in de hand houden,

 

* u hebt ten minste drie van de volgende verschijnselen: - u bent rusteloos, vermoeid, prikkelbaar, hebt concentratieklachten, spierspanning, slaapstoornissen, de bezorgdheid belemmert uw sociale en beroepsmatige leven.

 

* Ook lichamelijke klachten als hartkloppingen, transpireren, ademnood, misselijkheid en duizeligheid komen voor.

 

Wat heeft somber zijn er mee te maken?

 

Mensen die somber zijn kunnen tegelijkertijd ook angstklachten hebben. Soms blijven die angstklachten  bestaan als de sombere periode alweer voorbij is. Andersom is het ook mogelijk dat iemand somber wordt omdat hij maar niet kan stoppen met piekeren. Somberheid en angst kunnen dus samen gaan,  maar het hoeft niet. Iemand met gegeneraliseerde angststoornis kan best een goede stemming hebben.

 

Gaat het vanzelf weer over?

 

Gegeneraliseerde angststoornis gaat in de meeste gevallen niet vanzelf over. Zonder behandeling blijft de aandoening voortbestaan, al zullen de klachten de ene keer wat minder zijn en op andere tijden weer erger.

Een goede behandeling kan een hele verbetering betekenen.

 

Wat is eraan te doen?

 

Zodra uw huisarts heeft vastgesteld dat het inderdaad om een gegeneraliseerde angststoornis gaat, kan hij of zij met een behandeling beginnen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Uw huisarts of een psycholoog kan beginnen met een kortdurende behandeling met ontspanningsoefeningen en kortdurende gesprekstherapie.

Eventueel kan uw arts kortdurend rustgevende medicatie of slaapmiddelen geven.Als er een langer durende behandeling nodig is, kan uw arts ontspanningsoefeningen, gesprekken of gedragstherapie adviseren. Dat gebeurt meestal bij een psycholoog. Uw huisarts (of een psychiater) kan u ook een behandeling met geneesmiddelen voorschrijven.

 

Geneesmiddelen voor gegeneraliseerde angststoornis

 

Uw huisarts of een psychiater kan besluiten geneesmiddelen voor te  schrijven. Voor een kortdurende behandeling zijn dat vaak rustgevende middelen. Het nadeel van deze geneesmiddelen is dat ze versuffend kunnen werken en bij langdurig gebruik verslavend kunnen zijn.Tegenwoordig is er een geneesmiddel voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis. Dit geneesmiddel (een antidepressivum) is oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van depressie, maar het blijkt ook effectief te zijn voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis

 

Tips tegen piekeren en spanningsklachten

 

U kunt zelf ook meehelpen aan het verminderen van uw klachten. Hier volgen een paar tips. Kies degene uit die het beste bij u passen. Mocht u het moeilijk vinden om die tips uit te voeren, aarzel dan niet om hulp te vragen. U kunt misschien bij iemand in uw omgeving terecht, of anders bij uw huisarts.

 

* Probeer te aanvaarden dat u deze klachten hebt, geef dit ook toe aan de mensen in uw omgeving.

 

* In de meeste gevallen is er geen aanleiding (meer) te vinden voor uw gepieker, dus besteed niet te veel energie       aan een speurtocht naar de oorzaak of oorzaken.

 

* Zoek iemand in uw omgeving met wie u uw gevoelens kunt bespreken.

 

* Zoek vooral geen troost in alcohol of drugs. Beperk het gebruik van cafeïnehoudende dranken (koffie, cola).                                                           

 

Zoek afleiding in bezigheden die ontspannend zijn en geen angstgevoelens oproepen.                 

 

* Lichaamsbeweging kan ook helpen, ga wandelen, fietsen, tuinieren of doe iets anders waaraan u plezier beleeft.

 

* Bedenk dat angstgevoelens te behandelen zijn en dat er dan goed mee te leven valt.

 

 

Piekertest

 

Bij het beantwoorden van de vragen gaat het erom hoe u zich het afgelopen half jaar hebt gevoeld.

 

1 .  Voelt U zich buitensporig angstig of bezorgd over wat er om u heen gebeurt en over de

 

       dingen waar u mee bezig bent?   ja / nee

 

2.    Is het moeilijk voor u om die bezorgdheid

 

       in de hand houden?   ja / nee

 

3.    - Bent u rusteloos?    ja / nee

 

       - Bent u vermoeid?    ja / nee

 

       - Hebt u concentratieklachten?   ja / nee

 

       - Bent u prikkelbaar?   ja / nee

 

        - Hebt u last van gespannen spieren?   ja / nee

 

        - Slaapt u slecht?   ja / nee

 

                     

Hebt u drie of meer van de boven­staande

 

vragen met 'ja' beantwoord'.? ......... keer

 

4. Lijdt u onder uw bezorgdheid of hindert

 

het u in uw privé-leven of bij uw werk?   ja / nee

 

            

Totaal aantal keren 'ja': ........ keer

 

 

Hebt u alle vier de vragen in de rechterkolom met 'ja' beantwoord, overleg dan eens met vrienden of familie of met uw huisarts.