ICD-Informatiesite
ECG

Home

Waarom krijgt iemand een ICD
Wat is een ICD
De werking van een ICD
Het ontstaan van de ICD
Nieuwe ontwikkelingen in de ICD technologie
Wat is een Pacemaker ?
Techniek in & om de Pacemaker
Een ICD als Levensverzekering
Uitleg omgang apparatuur
De Werking van het Hart
Het Bewustzijn
Reanimatie
De Ademhaling
Automatische Defibrillator
Automatische Defibrillator - Vervolg
Hartziekten
Hartinfarct
Hartklepgebreken
Hartfalen
Aangeboren Hartafwijking
Vaat - aandoeningen
Syndroom van Marfan
Onderzoeksmethoden
Behandelingen
Aanpak Hartfalen
DNA-diagnostiek Cardiomyopathie
Nieuwe operatie technieken
Anesthesie
Stamceltransplantatie
HartinsufficiŽntie
Wachttijden
Hartoperatie's Buitenland
Leven met Hartfalen
Hartritmestoornissen
ECG
EFO - Ablatie
De Fietsproef
Medicijnen
Posttraumatische dystrofie
Reizen met een ICD
Autorijden met een ICD
Procedure - CBR
Bezorgdheid
Angst, Onzekerheid & Tips
Leren omgaan met Angst
Verwerking van schokkende gebeurtenissen
Traumatologie
Hartverwarmende opmerkingen
Te Hoog Cholesterol
Te Hoge Bloeddruk
Hypertensie
Hartrevalidatie & Lichamelijke inspanning
Hart in Beweging - HIB
Mijn interview in de Hartbrug
Interview met Donorwachtende
Interview met een Donor-ontvangster
Lotgenoten
Nieuwsbrief
Agenda
Werkgroepen - Federatie Hartezorg
Aangesloten organisaties van de Federatie Hartezorg
Hart en ICD Centra in Nederland
Herbalife
Gastenboek
Links

 

 

ELEKTROCARDIOGRAM [ECG]

 

 

 

 

BESCHRIJVING ONTSTAAN

Na de ontdekking - rond 1900 - van de mogelijkheid om de hartactie te registreren met behulp van elektroden (ECG = elektrocardiogram), is deze onderzoeksvorm verder ontwikkeld tot een onmisbaar onderzoekshulpmiddel bij hartpatiŽnten.

Het hart bestaat uit twee boezems en twee hartkamers, alle bestaande uit spieren met een holte daarin, waarvan iedere samentrekking (spieractiviteit) gepaard gaat met elektrische verschijnselen. Deze kunnen met behulp van sensoren (plakkers) op de huid worden waargenomen en door een apparaat grafisch worden weergegeven. De resultaten van het ECG kunnen de arts meer duidelijkheid geven over hoe goed het hart functioneert, of er afwijkingen zijn en soms zelfs of er afwijkingen zijn geweest in het verleden - bijvoorbeeld een 'oud hartinfarct'. Praktijk Om een ECG af te nemen, plaatst de arts of verpleegkundige elektroden op de huid. Hiervoor worden zuignapjes, 'knijpers' of plakpleisters op de huid aangebracht die met elektrische draadjes aan het ECG-apparaat zijn verbonden. Direct nadat de elektroden zijn aangesloten, kan op een beeldscherm of registratiepapier het resultaat worden beoordeeld.

 

 

ECHOCARDIOGRAFIE

 

 

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Echografie is een onderzoek met behulp van hoogfrequente geluidsgolven (ultrageluid). Deze methode maakt gebruik van het feit dat sommige weefsels - zoals het hart - de op hen gerichte geluidsgolven sterker weerkaatsen dan andere weefsels. Op deze wijze wordt informatie verkregen over bijvoorbeeld de structuur van het hart. De weerkaatsing van het ultrageluid op de bloedstroom geeft door het Dopplereffect informatie over de snelheid en de stroomrichting van het bloed dat door het hart stroomt. Het gecombineerde echo-doppler onderzoek bij het hart heeft tot doel na te gaan of er afwijkingen van het hart zijn.

 

OPZET EN DUUR VAN HET ONDERZOEK

De voorbereiding neemt ongeveer 5 minuten, het onderzoek zelf ongeveer 20 ŗ 30 minuten.

 

WIE VERRICHT HET ONDERZOEK

Het onderzoek wordt uitgevoerd door ťťn van de daarin gespecialiseerde laboranten van de functieafdeling, of door uw specialist (de cardioloog).

 

VOORBEREIDING

Nadat u uw bovenkleding hebt ophangen neemt u plaats op de onderzoektafel. Uw wordt aangesloten aan een monitor met ECG- elektroden en krijgt een gel (vlekt niet, op waterbasis) op de borst.

 

ONDERZOEK

Vervolgens zal men met de zogenaamde taster over uw borst gaan. De taster zendt geluid uit naar het onderliggende gebied. Dit geluid wordt onder andere door het hart teruggekaatst, en door de taster weer opgevangen. Op deze wijze ontstaat een beeld van uw hart, dat op een Tv-scherm zichtbaar gemaakt wordt. Zonodig kan het beeld met video worden vastgelegd. Behalve dat men het hart in beeld kan brengen, is het ook mogelijk de snelheid van de bloedstroom daarbinnen in waar te nemen. Wordt de versterker aangezet dan wordt de bloedstroom hoorbaar. Het onderzoek is volkomen pijnloos.

 

RESULTATEN

De resultaten zijn niet meteen bekend, want het vergt de nodige deskundigheid om beeld en geluid te interpreteren. Degene die het onderzoek bij u verricht kan u daarom op het moment zelf nog weinig meedelen. Op de eerstvolgende afspraak met uw specialist of uw huisarts zult u de uitslag te horen krijgen.

 

 

 

HOLTER-ONDERZOEK OF 24-UURS E.C.G.

 

 

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Het 24-uurs ECG wordt gemaakt om een indruk te krijgen over eventuele hartritmestoornissen en over storingen en de geleiding van elektrische impulsen door het hart. Soms ook geeft het onderzoek informatie over zuurstoftekort van de hartspier. Met behulp van een soort cassetterecorder worden gedurende 24 uur de elektrische activiteiten van uw hart geregistreerd op een band. De arts kan dan zien hoe uw hart reageert als u bezig bent met uw dagelijkse activiteiten zoals eten, slapen, fietsen, roken, sporten, blij/boos zijn, traplopep, huishoudelijk werk, enz. Het onderzoek is volledig pijnloos en u kunt uw normale werkzaamheden uitvoeren. Het enige verschil is dat u een kleine cassetterecorder met u meedraagt.

 

WIE VERRICHT HET ONDERZOEK 

Het onderzoek wordt aangevraagd door de cardioloog. Een laborante van de functieafdeling of een doktersassistent sluit het kastje (cassetterecorder ) aan.

 

ONDERZOEK

De dag van het onderzoek. Trek op deze dag kleding aan, die gemakkelijk zit. Vermijd strakke, knellende kleding, zoals een nauwsluitende blouse of jurk. Op uw borst worden met plakkers elektroden worden bevestigd. De elektroden vangen de signalen van uw hart op en zenden die via draden naar de cassetterecorder, die aan uw middel bevestigd wordt met een riem. Zou u knellende kleding dragen dan kunnen de plakkers loslaten. De registratie van de werking van uw hart is dan verstoord.

 

HET DAGBOEK

Als de cassetterecorder is bevestigd, wordt u gevraagd een dagboek bij te houden gedurende 24 uur. U noteert daarin wat u zoal doet en voelt. Vermeld ook altijd het tijdstip. Voorbeeld: 9.00-9.15, koffie gedronken, hartkloppingen. Als u medicijnen gebruikt, noteer dan het tijdstip van inname. Als u klachten heeft, vermeld die dan samen met het tijdstip in het dagboek (o.a. hartkloppingen, brandend gevoel in linkerarm, pijn in de borst, duizelig, zenuwachtig, benauwd).

 

DE KLOK

Op de cassetterecorder is een klokje bevestigd. Probeert u zoveel mogelijk de tijd van dit klokje te lezen. Is dit echt niet mogelijk, zet dan uw eigen horloge gelijk met de tijd op het klokje. Signaaltoets Op de cassetterecorder is een knopje bevestigd. Hierop kunt u kort drukken als u een duidelijke klacht voelt. Noteert u in het dagboek de tijd, de klacht en vermeld dat u op de knop geduwd heeft. De arts kan dan precies zien hoe uw hart op dat moment werkt. U zelf merkt er niets van als u op de knop duwt.

 

24 UUR LATER

De plakkers worden van uw borst verwijderd en de cassetterecorder wordt losgemaakt. De informatie die op de cassetterecorder staat wordt voor de arts op papier gezet. De arts kan dan zien hoe uw hart in de 24 uur gewerkt heeft.

 

BELANGRIJK

Voorkom dat de recorder nat wordt. Neem geen bad of douche. Ga niet zwemmen. De recorder kan hierdoor beschadigd worden.

Maak de recorder niet open. Trek niet aan de elektroden of de draden van de elektroden.

Slaap niet onder of op een elektrische deken, die aan staat. Van te voren opwarmen mag. Schakel uw elektrische deken uit als naar bed gaat.

Pas uw activiteiten niet aan. Doe die dag wat u anders ook zou doen.

 

RESULTATEN

De uitslag van het onderzoek is niet meteen bekend. Het cassettebandje wordt opgestuurd naar een bedrijf waar de registratie op papier wordt uitgeschreven. Dit rapport wordt vervolgens teruggestuurd en door uw eigen cardioloog beoordeeld. De uitslag krijgt u na enige tijd op het spreekuur te horen of wordt aan uw huisarts gestuurd. Mochten er gevaarlijke ritmestoornissen worden vastgesteld dan wordt er natuurlijk direct actie ondernomen..