ICD-Informatiesite
Procedure - CBR

Home

Waarom krijgt iemand een ICD
Wat is een ICD
De werking van een ICD
Het ontstaan van de ICD
Nieuwe ontwikkelingen in de ICD technologie
Wat is een Pacemaker ?
Techniek in & om de Pacemaker
Een ICD als Levensverzekering
Uitleg omgang apparatuur
De Werking van het Hart
Het Bewustzijn
Reanimatie
De Ademhaling
Automatische Defibrillator
Automatische Defibrillator - Vervolg
Hartziekten
Hartinfarct
Hartklepgebreken
Hartfalen
Aangeboren Hartafwijking
Vaat - aandoeningen
Syndroom van Marfan
Onderzoeksmethoden
Behandelingen
Aanpak Hartfalen
DNA-diagnostiek Cardiomyopathie
Nieuwe operatie technieken
Anesthesie
Stamceltransplantatie
HartinsufficiŽntie
Wachttijden
Hartoperatie's Buitenland
Leven met Hartfalen
Hartritmestoornissen
ECG
EFO - Ablatie
De Fietsproef
Medicijnen
Posttraumatische dystrofie
Reizen met een ICD
Autorijden met een ICD
Procedure - CBR
Bezorgdheid
Angst, Onzekerheid & Tips
Leren omgaan met Angst
Verwerking van schokkende gebeurtenissen
Traumatologie
Hartverwarmende opmerkingen
Te Hoog Cholesterol
Te Hoge Bloeddruk
Hypertensie
Hartrevalidatie & Lichamelijke inspanning
Hart in Beweging - HIB
Mijn interview in de Hartbrug
Interview met Donorwachtende
Interview met een Donor-ontvangster
Lotgenoten
Nieuwsbrief
Agenda
Werkgroepen - Federatie Hartezorg
Aangesloten organisaties van de Federatie Hartezorg
Hart en ICD Centra in Nederland
Herbalife
Gastenboek
Links

 

 

          Procedure - CBR  

                                                                     

 

 

 De te volgen procedure voor het aanvragen van een rijbewijs voor ICD-dragers.

 

Als gedurende een periode van minimaal 6 maanden de ICD geen shocks heeft afgegeven kunt u aan de behandelende implantatiecardioloog een specialistisch rapport vragen dat u samen met de 'eigen verklaring' en een uittreksel uit het bevolkingsregister naar de medisch adviseur van het CBR in uw regio zendt.

 

Het rapport moet in ieder geval uitsluitsel geven op de volgende vragen:

 

1] Implantatiedatum

 

2] Reden voor implantatie: profylactisch of therapeutisch

 

3] Wanneer deed zich de laatste shock voor

 

4] Zijn er andere hemodynamische redenen waarom het besturen van motorrijtuigen niet kan worden toegestaan

 

5] Wordt de ICD-drager geschikt geacht voor de maximale termijn [3 jaar voor therapeutisch en 5 jaar voor profylactische implantatie] of een kortere periode

 

Op de volgende pagina treft u een voorbeeld van een "keuringsformulier ICD-dragers" dat door het merendeel van de implantatiecardiologen wordt gebruikt voor het afgeven van het specialistisch rapport zoals hierboven bedoeld. Het gebruik van dit formulier is echter niet verplicht; de cardioloog mag ook de gevraagde informatie op eigen briefpapier verstrekken.

 

[ ] Vraag 5 van de eigen verklaring betreffende hart en vaatziekten moet u altijd met "ja" beantwoorden. Aan te raden is daarbij meteen te vermelden dat u ICD-drager bent.

 

Van de medisch adviseur van het CBR ontvangt u na enige tijd een zogenaamde verklaring van rijgeschiktheid voor een beperkte periode en voorzien van de code 100. [code 100 staat voor "alleen tijdens prive-gebruik" en is speciaal voor ICD-dragers in het leven geroepen].

 

Bij inlevering van de CBR-verklaring, uw oude rijbewijs en 2 pasfoto's kunt u bij het gemeentehuis in uw woonplaats nu het "speciale" rijbewijs voor ICD-dragers verkrijgen.

 

  U moet rekening houden met kosten voor:

 

1] Aanschaf eigenverklaring

 

2] Aanschaf uittreksel bevolkingsregister

 

3] Kosten voor bezoek aan implantatiecardioloog i.v.m. afgeven rapport [in vele gevallen kan dit samenvallen met een periodieke ICD-contole].

 

4[ Aanmaak pasfoto's

 

5] Aanmaak rijbewijs

 

De hierboven beschreven procedure is de snelste en wordt volledig geaccepteerd door het CBR! In de praktijk is echter gebleken dat een aantal implantatiecardiologen er de voorkeur aan geeft een keuringsaanvraag van de medisch adviseur van het CBR te krijgen. Zij zullen dus niet bereid zijn om op verzoek van de ICD-drager zelf, het specialistisch rapport te schrijven en zullen dit dan ook rechtstreeks naar de medisch adviseur van het CBR toezenden..... In een dergelijk geval is het verstandig bij het inzenden van uw eigenverklaring naar de medisch adviseur van het CBR de naam van de implantatiecardioloog en het betreffende ziekenhuis te vermelden om verder onnodig tijdverlies te voorkomen.

 

Mocht het specialistisch rapport van uw implantatiecardioloog een negatief advies bevatten dan kunt u bij het CBR om een herkeuring verzoeken. Het CBR zal dan een andere implantatie-cardioloog aanwijzen. Kosten van de herkeuring komen voor rekening van de ICD-drager.

 

Als u, in het bezit zijnde van het "speciale" rijbewijs, onverhoopt geconfronteerd wordt met een shock dan dient u weer een periode van 6 maanden in acht te nemen voordat u weer achter het stuur gaat. U mag er echter van uitgaan dat bij een normale vervanging van de ICD, d.w.z. uitsluitend vanwege het onbetrouwbaar worden van de batterij, waarbij door de ICD een shock als apparaattest wordt afgegeven, geen nieuwe shockvrije periode van 6 maanden in acht behoeft te worden genomen.

 

CBR - adressen

 

Regio Noord [Assen]: provincies Groningen, Friesland en Drenthe

 

Tel. 0529-32488

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Regio Zuid [Eindhoven]: provincies Limburg en Noord-Brabant

 

tel. 040-2502802

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Regio Oost [Arnhem]: provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland

 

Tel. 026-3238700

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Regio West-Noord [Amsterdam]: provincies Utrecht en Noord-Holland

 

Tel. 020-5840240

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Regio West-Zuid [Rijswijk]: provincies Zeeland en Zuid-Holland

 

Tel. 070-4130100

 

 Keuringsformulier - ICDdragers

 

 

Voorbeeld

 

Beoordeling inzake geschiktheid om voor prive doeleinden een motorrijtuig

 

te besturen.

 

 

Naam:..........................................Datum:

 

Geboortedatum:........................... Eerdere beoordeling rijgeschiktheid: ja/nee

 

Patientnummer:............................ Uitslag:

 

Adres:..........................................Centrum: [ziekenhuis]

 

Woonplaats:..................................

 

 

_____________________________________________________________

 

 1] Datum implantatie Implanteerbare Cardioverter Defibrillator [ICD]...............

 

 

2] Reden ICD implantatie:

 

[ ] Profylactisch

 

[ ] Therapeutisch

 

[ ] Anders, nl. ...................................................................................

 

 

3] Wat is de datum van de laatste shock?.................................................

 

 

4] Wat is de huidige algemene conditie van de patient [e] ?

 

Stabiel ? ....................................................................................................

 

 

Functionele klasse /IV volgens NYHA

 

 

.....................................................................................................................

 

 

 5] Op grond van de eisen tot het besturen van een motorvoertuig voor patienten met

 

een defibrillator, als gepubliceerd in Cardiologie [1] en de publicatie van de

 

Staatscourant [2] wordt betrokkene thans:

 

 

[ ] Niet geschikt geacht, omdat............................................................

 

 

[ ] wel geschikt geacht voor de maximale toegestane termijn

 

[profilactisch: 5 jaar, therapeutisch: 3 jaar].

 

 

[ ] wel geschikt geacht echter NIET voor de maximale termijn, maar

 

voor de periode van:..............................................[minimaal 1 jaar].

 

Datum: Naam en handtekening specialist

 

 

........................................ .........................................................

 

 

.........................................................

 

 

 

1] Aanbeveling betreffende rijgeschiktheid van patienten met een geimplanteerde

 

defibrillator. HAUER RNW, Wever EFD, Smeets. Cardiologie 1999, 6:7-9

 

2] Regeling eisen geschiktheid 2000. Staatscourant no. 99, 23 mei 2000.

    .