ICD-Informatiesite
Hartrevalidatie & Lichamelijke inspanning

Home

Waarom krijgt iemand een ICD
Wat is een ICD
De werking van een ICD
Het ontstaan van de ICD
Nieuwe ontwikkelingen in de ICD technologie
Wat is een Pacemaker ?
Techniek in & om de Pacemaker
Een ICD als Levensverzekering
Uitleg omgang apparatuur
De Werking van het Hart
Het Bewustzijn
Reanimatie
De Ademhaling
Automatische Defibrillator
Automatische Defibrillator - Vervolg
Hartziekten
Hartinfarct
Hartklepgebreken
Hartfalen
Aangeboren Hartafwijking
Vaat - aandoeningen
Syndroom van Marfan
Onderzoeksmethoden
Behandelingen
Aanpak Hartfalen
DNA-diagnostiek Cardiomyopathie
Nieuwe operatie technieken
Anesthesie
Stamceltransplantatie
HartinsufficiŽntie
Wachttijden
Hartoperatie's Buitenland
Leven met Hartfalen
Hartritmestoornissen
ECG
EFO - Ablatie
De Fietsproef
Medicijnen
Posttraumatische dystrofie
Reizen met een ICD
Autorijden met een ICD
Procedure - CBR
Bezorgdheid
Angst, Onzekerheid & Tips
Leren omgaan met Angst
Verwerking van schokkende gebeurtenissen
Traumatologie
Hartverwarmende opmerkingen
Te Hoog Cholesterol
Te Hoge Bloeddruk
Hypertensie
Hartrevalidatie & Lichamelijke inspanning
Hart in Beweging - HIB
Mijn interview in de Hartbrug
Interview met Donorwachtende
Interview met een Donor-ontvangster
Lotgenoten
Nieuwsbrief
Agenda
Werkgroepen - Federatie Hartezorg
Aangesloten organisaties van de Federatie Hartezorg
Hart en ICD Centra in Nederland
Herbalife
Gastenboek
Links

 

 

    Hartrevalidatie & Lichamelijke inspanning     

 

 

 

  

        Hartrevalidatie         

 

 

Revalideren

 

Hartrevalidatie bevordert uw herstel en helpt u de draad van het leven weer op te pakken. Na hartproblemen ontstaat soms een nieuwe situatie in uw leven en dat van uw partner. Daarom is er, naast de revalidatie, ook een informatief gedeelte om in te gaan op allerlei praktische vragen. Een programma bestaat uit twee delen, een deel training en een deel voorlichting. Let wel, voor dat u kunt deelnemen aan de revalidatie dient u een verwijzing te vragen bij uw cardioloog of huisarts.

 

De Training

 

De training is erop gericht uw lichamelijke conditie te verbeteren. En kan bestaan uit: gymnastiekoefeningen, looptraining, sport, spel, fietstraining, ontspanningsoefeningen en krachttraining. Door de trainingen leert u uw grenzen kennen en uw zelfvertrouwen terug te krijgen.

 

De Voorlichting

 

Na een hartinfarct, hartoperatie of defibrillator / pacemaker implantatie rijzen vaak vragen met betrekking tot wat wel of niet mag, wat men al of niet moet laten. Die onzekerheid kan spanning met zich meebrengen. Daarom worden er voorlichtings-/groepsbijeenkomsten gehouden om op deze vragen in te gaan.

 

Om een zo optimaal mogelijk effect te bereiken is het belang, dat u het GEHELE programma volgt. Het is van groot belang, dat uw partner of een andere betrokkene naar deze bijeenkomsten meekomt.

 

Bij het revalidatie programma zijn vier disciplines betrokken namelijk:

 

1] Cardiologie; De cardiologen dragen de verantwoordelijkheid voor het hele programma. Voor aanvang van het programma bent u medisch onderzocht en heeft u een inspanningsproef gedaan. Uw cardioloog heeft u op grond van de resultaten uitgenodigd aan het programma deel te nemen.

 

De arts zal u in een groepsbijeenkomst het een en ander vertellen over het hart, de hartaandoening en de functie van uw hart in het lichaam. Tevens wordt het gebruik van medicijnen toegelicht. De aanwezigheid van partner of een andere relatie is zeer gewenst bij dit onderdeel van de voorlichting. Na het afronden van het revalidatieprogramma zal uw fysieke conditie weer worden getest door middel van een inspanningsproef.

 

2] Fysiotherapie; De fysiotherapeuten begeleiden u bij de trainingen. Dit onderdeel van het programma wordt individueel aangepast en ziet er als volgt uit:

 

-          Individueel trainen op een fietsergometer [een speciale hometrainer];

-          Sporten in groepjes in de oefenzaal;

-          Ontspanningsoefeningen;

 

Bij alle inspanningsonderdelen controleert de fysiotherapeut regelmatig uw pols en bloeddruk.

 

3] Medisch maatschappelijk werk; Door een hartaandoening kan uw leven ingrijpend veranderen. Een aandoening aan het hart kan veel spanning en onzekerheid met zich meebrengen. Pas na ontslag uit het ziekenhuis dringt vaak door wat er is gebeurt. Deze gevoelens van onzekerheid en angst kunnen uw terugkeer in woon- en werkomgeving bemoeilijken. Het medisch maatschappelijk werk kan u begeleiding geven bij de verwerking van het infarct, operatie of implantatie, vooral op het emotionele en gedragsmatige vlak. Voor uw lichamelijke en geestelijke herstel is het van belang, dat deze zaken aan de orde komen. Het kan u helpen uw zelfvertrouwen te versterken. Indien nodig, wordt in dit programma-onderdeel gelegenheid geboden voor verdere individuele begeleiding.

 

4] Dieet; Eetgewoonten kunnen van invloed zijn op het ontstaan van een hartkwaal. Een goede voeding helpt de kans op een herhaling te verkleinen. Hierbij kunnen zich de volgende vragen voordoen:

 

-          Mag ik alles nog wel eten?

-          Waar moet ik bij het maken van een verantwoorde voedingskeuze op letten?

 

Verder zijn er situaties denkbaar, die vragen oproepen zoals:

 

-          Wat moet ik doen als ik uit eten ga?

-          Hoe moet het nu als ik op vakantie ga?

-          Wat mag ik eten op verjaardagen en feestjes?

 

In een groepsbijeenkomst met de diŽtiste wordt ingegaan op uw vragen. Verder zal aandacht worden besteed aan de kennis van gezonde voeding. Hierbij zullen onderwerpen als vet, cholesterol en het gebruik van zout aan bod komen. Het is wenselijk, dat ook uw partner of een andere relatie dit deel van het programma bijwoont. Verder zal worden verzocht een voedings dagboek bij te houden, op grond van dit dagboek krijgt u zonodig advies om uw eetgewoonten aan te passen.

 

Wanneer u een verhoogd cholesterolgehalte of een verhoogde bloeddruk heeft of wanneer er sprake is van overgewicht, kan de cardioloog u doorverwijzen naar de polikliniek dietetiek, voor een persoonlijk advies.

 

Duur van het programma

 

De duur van het programma is per ziekenhuis verschillend. Het varieert van vijf weken tot drie maanden.

 

          

      Lichamelijke inspanning        

 

 

Vraag aan uw arts welke lichamelijke inspanningen bij uw hartkwaal in principe mogelijk zijn. Het apparaat zal u meestal niet beperken in uw mogelijkheden.

 

Wilt u echter zeer zware lichamelijke activiteiten gaan doen, bijv. joggen of langlaufen? Overleg dan met uw cardioloog of dit mogelijk is. Ook wordt afgeraden om alleen te gaan zwemmen.

 

Tips voor meer bewegen

 

Nederland in Beweging op TV!

 

Op werkdagen van 09.05 tot 09.20 uur is bij de AVRO op Nederland 1 het televisieprogramma Nederland in Beweging! te zien. Het programma bestaat uit eenvoudige bewegingsoefeningen, wetenswaardigheden over beweging en tips over een gezonde en actieve leefstijl. Diverse bekende Nederlanders vertellen bovendien op welke manier zij voldoende beweging krijgen. Olga Commandeur en Karl Noten presenteren het programma.

 

Het televisieprogramma maakt deel uit van de campagne Nederland in Beweging! die sinds 1995 wordt gevoerd om Nederlanders meer te laten bewegen. Deze campagne is een samenwerking tussen NOC*NSF, Stichting Jeugd in Beweging, de Nederlandse Hartstichting, Kankerbestrijding/ KWF en vele anderen.

 

Sportief Wandelen

 

Sportief Wandelen is voor iedereen die aan de fitheid wil werken de ideale activiteit. Door de begeleiding en verantwoorde trainingsopbouw biedt het net iets meer dan het 'gewone' wandelen. Sportief Wandelen betekent stevig doorwandelen met een tempo tussen de vijf en acht kilometer per uur. Sportief wandelen gebeurt in groepen en de begeleider besteedt aandacht aan looptechniek en lichaamshouding. Een training Sportief Wandelen duurt ongeveer een uur en is zeer gevarieerd: een warming-up, een stuk stevig wandelen, oefeningen met tempowisselingen en tenslotte even goed rekken. Speciaal opgeleide begeleiders geven tijdens de training technische aanwijzingen. Door de verantwoorde opbouw van de training is de kans op blessures gering. Ook voor hart- en vaatpatienten bestaat de mogelijkheid om aan deze activiteiten mee te doen. Hiervoor zij een aantal begeleiders speciaal opgeleid.

 

Voor dat u sportief gaat wandelen, is het mogelijk een wandeltest te doen. De wandeltest is speciaal ontwikkeld voor het meten van de lichamelijke fitheid van beginnende wandelaars.

 

Omdat Sportief Wandelen nog maar kort bestaat, komen er bijna wekelijks nieuwe wandelgroepen bij. Voor meer informatie over wandelgroepen in uw buurt kunt u bellen met de informatielijn van Nederland in Beweging.

 

Op werkdagen van 09.00 tot 21.00 uur, Tel. 0900-2393436

 

Regionale campagnes 55-plus in Beweging! 

 

De campagnes 55-plus in Beweging! is bedoeld om lichamelijke beweging bij 55-plussers te stimuleren. Deze campagne is een speerpunt van in Nederland in Beweging, een actieprogramma van NOC*NSF in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting en de Nederlandse Kankerbestrijding/ KWF.