Make your own free website on Tripod.com

Whiplash Infosite
Therapie

Home

Wat is een Whiplash
Whiplashletsel
Whiplash Anders Bekeken
Whiplash-syndroom: "soms een lange lijdensweg"
Behandeling "post-whiplashsyndroom"
Hoe lang duurt de genezing
Behandelingen
Whiplash & Fysiotherapie
Therapie
Chiropractie & Whiplash
Praktische Tips
Whiplash-voorspelling
Rugpijn
Nekpijn
Schouderpijn
RSI
De Psycholoog
Pijn in de Nek-leer ermee leven
Verwerking van een schokkende gebeurtenis
Verschillende Slaaphoudingen
Nekpijn veroorzaakt door verkeerd liggen
Hoofdpijn vanuit de Nek
Hernia in de Nek [1]
Hernia in de Nek [2]
Anesthesie
Vernauwing Halswervelkanaal [nek]
Slechts helft Whiplashes door auto-ongeval
Achteraanrijdingen een groot probleem
De Aanrijding
Geen risico nemen bij nekletsel
Betere Hoofdsteun noodzakelijk
Whiplash op computer maakt auto's veiliger
Veiligheid
Traumatologie
Buro Slachtofferhulp
Zweepslag
Gastenboek
Links - Whiplash

 

 

 

                   Therapie                              

 

 

 

Fysiotherapie

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. Bijvoorbeeld: te gespannen spieren, peesontstekingen, bandpijn en artrose. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld. Zoals o.a. de gevolgen van: M.S., Beroerte, Cara, Hartinfarct en verklevingen.

De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, ongelukken, spanning of als gevolg van veroudering. Met behulp van fysiotherapie kunnen de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. De daaraan gekoppelde beperkingen kunnen geoptimaliseerd, hersteld of verbeterd worden.

 

Wat is fysiotherapie?

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van het Houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.

 

Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?

Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beÔnvloed. Daarbij kunt u denken aan:

 

- pijnaan spieren, pezen, banden en gewrichten

- zwelling van gewrichten

- krachtsvermindering

- bewegingsbeperking

- stijfheid

- problemen met bewegen

- evenwichtsstoornissen

- ademhalingsproblemen .

- vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering a.g.v. een andere onderliggende aandoening

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

 

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiŽnt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiŽnt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing en vergoeding

 

Een fysiotherapeutisch consult of fysiotherapeutische behandeling volgt alleen op verwijzing van de huisarts of een specialist. Uw arts beschikt immers over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn.

Er zijn wettelijke tarieven voor fysiotherapie. De behandeling wordt door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen vergoed.

 

Manuele therapie

  

Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen.

Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Dergelijke stoornissen van het gewricht worden ook wel functiestoornissen genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

 

Wat is manuele therapie?

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passief mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren.

Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiŽnten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

 

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueel therapeut positief worden beÔnvloed.

Hierbij kunt u denken aan:

 

- Hoofd- en nekpijn

- Nek- en schouderklachten die doortrekken tot in de armen

- Rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn; lage rugklachten

- Bepaalde vormen van duizeligheid

- Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling en is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

 

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de manueel therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiŽnt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De manueel therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de manueel therapeut of de patiŽnt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

Verwijzing en vergoeding

 

Een manueel therapeutisch consult of manueel therapeutische behandeling volgt alleen op verwijzing van de huisarts of een specialist. Uw arts beschikt immers over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn.

Er zijn wettelijke tarieven voor manuele therapie. De behandeling wordt door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen vergoed.

 

Sportfysiotherapie

  

Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten. Of voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten. Tevens voor mensen die bijvoorbeeld de marathon willen lopen en niet goed weten hoe ze zich zonder blessures kunnen voorbereiden. Ook voor mensen die op dit moment niet sporten maar dit wel willen, hoe pakt u dit aan? Welke bewegingsprogrammas zijn voor u geschikt? Ook als u een chronische ziekte of handicap heeft?

 

Wat is sportfysiotherapie?

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wil zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wil blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.

 

Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij of zij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coŲrdinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

 

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogrammas met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij of zij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij of zij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.

Preventie is voor de sportfysiotherapeut nummer ťťn.

 

Zorg dat u kunt blijven sporten en voorkom herhaling van dezelfde sportblessures. Vraag uw sportfysiotherapeut hoe.

 

Voor welke klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt?

 

- sportblessures

- andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten

- blessurepreventie advies

- advies in uw keuze voor een bepaalde sport, best eaanpak, materiaal, kleding en schoeisel

- sportmedische begeleiding van trainingsprogramma's en prestatieverbetering

- EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen

Of sportfysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling en is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

 

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de sportfysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiŽnt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De sportfysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de sportfysiotherapeut of de patiŽnt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

 

Verwijzing en vergoeding

Een sportfysiotherapeutisch consult of een sportfysiotherapeutische behandeling volgt alleen op verwijzing van een huisarts, sportarts of specialist. Uw arts beschikt immers over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn.

 

Er zijn wettelijke tarieven voor fysiotherapie. De behandeling wordt door particuliere verzekeraars en ziekenfondsen vergoed.

 

Bekkentherapie

  

Bekkentherapie of zoals het officieel genoemd wordt: Fysiotherapie bij bekkenproblematiek en pre-postpartum gezondheidszorg, valt uitťťn in drie poten. Namelijk:

- Zwangerschapseducatie

- Bekkenbodemklachten

- Bekkeninstabiliteit

 

ZWANGERSCHAPSEDUCATIE

Zwangerschapseducatie is de mooie naam voor 'zwangerschapgymnastiek' en is bedoeld voor zwangere en net bevallen vrouwen met hun partner. Deze bekkentherapeuten werken vaak bij het kruiswerk.

U kunt zich zonder verwijzing melden bij het kruiswerk en of de verzekering wat vergoedt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

 

BEKKENBODEMKLACHTEN

Fysiotherapie bij bekkenbodemklachten is bedoeld voor mensen met klachten die het gevolg zijn van functiestoornissen van de bekkenbodem zoals incontinentie, obstipatie, verzakkingen en pijn.

Vaak begint het met een 'klein geheimpje'. Zomaar een paar druppels urine verliezen tijdens inspanning, de ontlasting niet op kunnen houden of juist moeilijk kwijt kunnen. Het zijn geen leuke gespreksonderwerpen voor aan de koffietafel. Velen schamen zich ervoor en praten er niet over. Ze durven niet meer uit te gaan, niet meer te sporten. Het zelfrespect neemt af, evenals het zelfvertrouwen, de sociale contacten lijden eronder. Kortom, velen zien de kwaliteit van hun leven verminderen. Eťn ding is echter zeker: schaamte is in deze een slechte raadgever.

In vele gevallen zijn de klachten terug te voeren op het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren. De bekkenbodem heeft drie functies: sluiten, openen en dragen (van de buikorganen). De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn. Of ze functioneren niet op de goede manier of op het juiste moment, waardoor stoornissen kunnen optreden.

Bekkenbodemspieren zijn aan te spannen en te ontspannen. Veel mensen zijn zich hier niet van bewust of voelen dit niet.

 

Wat is bekkenbodem therapie?

De bekkentherapeut kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden als de klachten te maken hebben met een verkeerde samenwerking tussen bekkenbodemspieren, het middenrif en de buikorganen. Hij of zij verhelpt of vermindert de functiestoornis van de bekkenbodem met advies over onder andere ademhaling, houding en beweging, drinken, voeding en toiletgedrag. Oefeningen ter bewustwording aan- en ontspanning van de bekkenbodemspieren. Dit kan eventueel met gebruikmaking van apparatuur (invasief werken). Hierin speelt uzelf een actieve rol.

 

Voor welke klachten is bekkenbodem therapie geschikt?

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de bekkenbodem kunnen door de bekkentherapeut positief worden beÔnvloedt. Daarbij kunt u denken aan:

 

ongewild verlies van druppels urine tijdens inspanning (stress-incontinentie)

veelvuldig optredende, plotselinge, hevige, niet te onderdrukken aandrang om te plassen (urge-incontinentie)

ongewild verlies van ontlasting (faecale incontinentie)

het bij herhaling slechts moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie)

verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen

pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen

Of bekkenbodem therapie ook uw klacht kan verhelpen moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling.

 

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de bekkentherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiŽnt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De bekkentherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de bekkentherapeut of de patiŽnt andere lichamelijke problemen heeft die zijn toe te schrijven aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

 

Verwijzing en vergoeding

Ondervind u hinder van bekkenbodem klachten? De eerste stap is een gesprek met uw huisarts. Die bepaalt samen met u welke behandeling het meest geschikt voor u is: medicijnen, een verwijzing naar de medisch specialist of een fysiotherapeutische behandeling.

De verzekering vergoedt de fysiotherapeutische behandeling, mits u doorverwezen bent door uw huisarts of specialist.

 

BEKKENINSTABILITEIT

Fysiotherapie bij bekkenpijn of bekkeninstabiliteit is bedoeld voor mensen met klachten a.g.v. functiestoornissen van de bekkenring (bekkengewrichten, lage rug en heupen).

 

Bekkeninstabiliteit ook wel symfysiolyse genoemd, ontstaat vaak tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Hoewel incidenteel kan het ook door een ongeval of sportblessure ontstaan.

 

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit te Rotterdam blijkt:

Eťn op de acht vrouwen heeft na hun zwangerschap rug- of bekkenklachten die ze voor die tijd niet hadden. Van deze groep ontstaan bij 66% de klachten tijdens de zwangerschap en bij 34% ontstaan de klachten in drie weken na de bevalling. Bij de tweede zwangerschap krijgt 85% van deze groepen de klachten opnieuw. Na de bevalling heeft 1% kans op verslechtering van de klachten.

 

Men vermoedt dat de klachten tijdens de zwangerschap ontstaan a.g.v. verslapping van de banden van het bekken onder invloed van het hormoon relaxine.

De klachten na de bevalling zouden ontstaan a.g.v. het mechanisch geweld tijdens de bevalling (te groot kind, stuitligging) en eventueel a.g.v. een slechte baringshouding (te veel buiging in de wervelkolom, heupen en knieŽn).

Bij 50% van de vrouwen die na de bevalling klachten krijgen, vermindert de pijn binnen 6 weken.

 

De gewichtstoename tijdens de zwangerschap lijkt niet van invloed te zijn op wie het wel en wie het niet krijgt.

 

Vrouwen die via IVF bevrucht zijn, hebben a.g.v. de hormoonkuur vooraf een verhoogd risico.

 

Soms openbaren de klachten zich pas jaren later. Dit doet zich voor wanneer iemand jaren lang een balans heeft weten te behouden tussen wat zij deed en wat zij aankon (belasting en belastbaarheid). Als deze balans verstoord wordt, kunnen de klachten zich presenteren. Echter het ontstaansmoment ligt jaren eerder.

 

Wat is fysiotherapie bij bekkenpijn en bekkeninstabiliteit?

De bekkentherapeut kan ingeschakeld worden bij klachten a.g.v. functiestoornissen van de bekkenring.

Tijdens de zwangerschap en de eerste zes weken na de bevalling bestaat de behandeling uit pijndemping en ontspanning van de gespannen spieren in de bekkenregio middels warmte en massage. Het geven van leefregels en adviezen voor het algemeen dagelijks leven. Lichte oefentherapie gericht op het verbeteren van het bewegingsgevoel en versterking van bekkenbodem, schuine en dwarse buikspieren, bilspieren en rugspieren. Het leren omgaan met en het dragen van een bekkenband.

Vanaf zes weken na de bevalling wordt de oefentherapie geÔntensiveerd en meer gericht op het hervatten van dagelijkse bezigheden en sport.

De therapie na een ongeval, sportblessure of late openbaring van de klachten is nagenoeg gelijk aan de behandeling vanaf zes weken na de zwangerschap met wat meer nadruk op de balans tussen belasting en belastbaarheid.

 

Voor welke klachten is fysiotherapie bij bekkenpijn en bekkeninstabiliteit geschikt?

Veel klachten die ontstaan door functiestoornissen in de bekkenring kunnen door de bekkentherapeut positief worden beÔnvloed. Hierbij kunt u denken aan:

 

Pijn aan de voorzijde van het schaambeen, liezen, binnenzijde bovenbeen, stuitje, bil, bekkenbodem, onderbuik en rug.

Beperkingen in deze volgorde:

pijn bij schokkende bewegingen

niet lang kunnen staan

niet lang kunnen lopen

niet lang kunnen fietsen

niet lang kunnen zitten

niet lang kunnen liggen

Of fysiotherapie bij bekkenpijn en bekkeninstabiliteit ook uw klachten kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling.

 

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?

Tijdens de eerste behandeling voert de bekkentherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiŽnt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De bekkentherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de bekkentherapeut of de patiŽnt andere lichamelijke problemen heeft die zijn toe te schrijven aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.

 

Verwijzing en vergoeding

Ondervindt u hinder van klachten a.g.v. functiestoornissen van de bekkenring? De eerste stap is een gesprek met uw huisarts. Die bepaalt samen met u welke behandeling het meest geschikt voor u is: medicijnen, een verwijzing naar de medisch specialist of een fysiotherapeutische behandeling.

De verzekering vergoedt de fysiotherapeutische behandeling, mits u doorverwezen bent door uw huisarts of specialist.