Make your own free website on Tripod.com

Whiplash Infosite
Whiplash & Fysiotherapie

Home

Wat is een Whiplash
Whiplashletsel
Whiplash Anders Bekeken
Whiplash-syndroom: "soms een lange lijdensweg"
Behandeling "post-whiplashsyndroom"
Hoe lang duurt de genezing
Behandelingen
Whiplash & Fysiotherapie
Therapie
Chiropractie & Whiplash
Praktische Tips
Whiplash-voorspelling
Rugpijn
Nekpijn
Schouderpijn
RSI
De Psycholoog
Pijn in de Nek-leer ermee leven
Verwerking van een schokkende gebeurtenis
Verschillende Slaaphoudingen
Nekpijn veroorzaakt door verkeerd liggen
Hoofdpijn vanuit de Nek
Hernia in de Nek [1]
Hernia in de Nek [2]
Anesthesie
Vernauwing Halswervelkanaal [nek]
Slechts helft Whiplashes door auto-ongeval
Achteraanrijdingen een groot probleem
De Aanrijding
Geen risico nemen bij nekletsel
Betere Hoofdsteun noodzakelijk
Whiplash op computer maakt auto's veiliger
Veiligheid
Traumatologie
Buro Slachtofferhulp
Zweepslag
Gastenboek
Links - Whiplash

 

 

     Whiplash & Fysiotherapie      

 

 

 

 

 

Symptomen die worden gerapporteerd direct [< 4weken] en zes maanden na het ongeval.

( bron KNGF richtlijn whiplash]

 

 

symptomen

direct na het ongeval

zes maanden later

nekpijn

90-100%

10-45%

verminderde beweging van de nek

40-95%

14%

hoofdpijn

50-90%

8-30%

gevoelig voor licht

30-80%

 

pijn in schouder en arm

40-70%

5-25%

duizeligheid

20-70%

3-20%

concentratieproblemen

20-60%

5-21%

vermoeidheid

60%

 

angst

45-50%

5-12%

afgenomen gezichtsvermogen

20-45%

3%

depressieve klachten

45%

5-10%

rugpijn

35%

 

slapeloosheid

35%

 

verhoogde irritatie

20%

9-14%

prikkelingen in de hand

10-15%

 

verlies libido

 

7%

 

 

 

 

Bij studies over whiplashklachten wordt internationaal vaak gerefereerd aan gegevens afkomstig van de Canadese onderzoeksgroep Quebec Task Force on Whiplash Associated Disorders ( QTF-WAD).Deze publicatie uit 1995 wordt in veel gevallen als leidraad gebruikt bij het beoordelen van het genezingsproces. 

natuurlijk beloop

 

Gegevens over het natuurlijk beloop,ingedeeld in verschillende tijdsfases na het ongeluk:

         fase 1:Tot 4 dagen na het ongeluk: 50% heeft nog klachten

         fase 2: 4 tot 21 dagen na het ongeluk: 35% heeft nog klachten

         fase 3: 22-45 dagen na het ongeluk: 25% heeft nog klachten

         fase 4: 46-180 na het ongeluk: 20% heeft nog klachten

         fase 5: meer dan 6 maanden na het ongeluk: 15% heeft nog klachten

Samenvattend zien we dat het normale genezingsproces in de eerste 3 fases er toe leidt dat 75% weer normaal kan functioneren maar dat het genezingsproces na deze periode zeer langzaam gaat en er een kritieke fase ontstaat voor het ontstaan van chronische klachten. Toch  moeten deze gegevens enigszins worden genuanceerd en lijkt het erop dat het genezingsproces in de eerste 3 weken bepalend is voor  de mate van belastbaarheid. Bij de meeste patiŽnten die na 3 weken nog klachten hebben is er sprake van minimaal een vertraagd herstel en van verminderde belastbaarheid op lange termijn.Daarnaast wordt er bij de onderzoeken vaak uitgegaan van het gegeven of men weer aan het werk is of niet en wordt er geen vergelijking gemaakt met het functioneren van voor het ongeval.        

Whiplash en Fysiotherapie

In maart 2001 heeft het KNGF de richtlijn Whiplash uitgegeven waarbij het fysiotherapeutisch diagnostisch en therapeutisch proces wordt beschreven bij patiŽnten met een whiplash. 

Bij het diagnostisch proces is het doel het inventariseren van van de ernst, de aard en de mate van beÔnvloedbaarheid van de klachten. Als meetinstrumenten kan de fysiotherapeut gebruik maken van een aantal meetinstrumenten.

Voor het testen van het evenwicht worden twee testen aanbevolen, het staan op een been en de koorddansersgang.

  Staan op een been: De patiŽnt staat zolang mogelijk ( maximaal 30 seconden) op een been. Achtereenvolgens wordt gestaan op het dominante been en het niet dominante been. Voor elk been heeft de patiŽnt twee pogingen. De armen worden langs het lichaam gehouden. De patiŽnt mag de romp een beetje bewegen zolang zijn voet maar stil blijft staan. Het aantal seconden dat de patiŽnt kan blijven staan wordt genoteerden is de eindscore

       koorddansersgang: De patiŽnt loopt voetje voor voetje over een lijn van 3 meter ( hiel van de ene voet tegen de teen van de andere voet.) Na eenmaal oefenen wordt de test zo snel en nauwkeurig mogelijk uitgevoerd, waarbij de fysiotherapeut met een stopwatch de tijd opneemt. Per fout ( als de voet buiten de lijn is geplaatst of wanneer de hiel niet bij de teen aansluit) wordt 3 seconden bij de eindtijd opgeteld. Tot slot wordt een totaalscore berekend ( eindtijd plus eventuele bijtellingen). Hiervoor wordt het gemiddelde van twee totaalscores genomen.

Bij het lichamelijk onderzoek wordt verder gekeken naar stabiliteit van de wervelkolom en de gewrichtsfunctie van de gehele wervelkolom. Verder wordt gekeken naar houding en spierspanning en wordt er een inventarisatie gemaakt van wat de patiŽnt wel en niet aan activiteiten kan uitvoeren en hoe zijn participatie is betreft sport en werk.

Voor de behandeling wordt gekeken of er sprake is van een normaal genezingsproces of een vertraagd genezingsproces.Een vertraagd genezingsproces kenmerkt zich door:

         aanhoudende pijn

         vermindering van activiteiten of afname in participatie

         uitbreiding van algemene klachten als vermoeidheid, depressieve klachten, minder kunnen doen etc.

         toenemende bewegingsangst

         uitblijven van behandelresultaat

         toenemende vraag naar therapie en medische onderzoeken.

Bij het therapeutisch proces wordt gekeken in welke fase ( zie eerder) de patiŽnt zich bevindt en wordt gekeken of er sprake is van een normaal verloop of een vertraagd genezingsproces.

Fase 1:

In de eerste fase ( tot vier dagen) staat de pijn voorop en beperkt de fysiotherapie zicht tot begeleiden en informatie geven over de aard van het letsel en het natuurlijk beloop. Geadviseerd wordt om gedoseerd te bewegen. Het dragen van een halskraag wordt afgeraden, verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat juist het gedoseerd bewegen het herstel bevordert.

Fase 2:

In de tweede fase ( vier dagen tot drie weken) worden bij een normaal herstel de functies verbeterd en kan de belasting langzaam worden opgebouwd. Gedoseerd bewegen bevordert het herstelproces, de fysiotherapeut begeleidt de patiŽnt bij het bepalen van zijn grenzen ten aanzien van duur, tempo en aard van activiteiten. Het bijhouden van een activiteitendagboek kan hierbij een hulpmiddel zijn. Bij het trainen wordt gekeken naar de stabiliteit van de nekspieren en kan begonnen worden met evenwicht en coŲrdinatieoefeningen.

Fase 3:

In de derde fase ( drie tot zes weken)worden de functies verder verbeterd en de belasting opgevoerd. Pijn behoort niet meer centraal te staan en er wordt gewerkt aan terugkeer naar normale participatie op werk en bij sport en hobby. Er wordt aandacht gegeven aan de invloed van lichaamshouding tijdens het werk, huishoudelijke taken en sport en de invloed van statische belasting op het genezingsproces. ( boek lezen, televisie kijken etc.)

Fase 4:

In de vierde fase staat de participatie in het werk op de voorgrond, de functies en vaardigheden en de belastbaarheid worden geleidelijk verder opgevoerd. Bij voorkeur vindt er overleg plaats met bedrijfsarts of Arbo dienst.

Fase 5 en 6:

Bij klachten die langer duren dan drie maanden neemt de kans op volledig herstel af en kan in overleg worden besloten tot een aanpak via een multidisciplinair team....